Kvalité & Miljö

Kvalitet

Vi ska sträva efter att leverera ”god byggkvalité”, nöjda kunder som rekommenderar oss till andra samt återkommer till oss.
B-T Bygg strävar efter att ständigt förbättras när det gäller arbetssätt och intern kompetens.

Miljö

B-T Bygg’s miljöpolicy är att erbjuda kunden tjänster som har sådan miljömässig kvalité att den uppfyller kundens förtroende och miljölagstiftningens krav.
Vi fokuserar på att uppnå ständig förbättring och förebyggande av förorening inte minst i vårt arbete inom energi och transportområdet.

För att detta skall kunna fungera krävs en kompetent och engagerad personal.

Arbetsmiljö

Vi ska verka för att vi alla ska må bra och detta når vi genom att ha: